Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Decyzja Nr 267/MON z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej dysponentem środków budżetu państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.09.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.25 12:47
Treść aktu: