Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Decyzja Nr 187/MON z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2019.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.06 13:58
Treść aktu: