Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
236.
Decyzja Nr 156/MON z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.10.28 09:29
Treść aktu: