Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
235.
Decyzja Nr 283/MON z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.09 13:04
Treść aktu: