Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
235.
Decyzja Nr 189/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec
Minister Obrony Narodowej 2012.06.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.28 08:56
Treść aktu: