Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
235.
Decyzja Nr 186/MON z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów
Minister Obrony Narodowej 2019.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.11.06 13:57
Treść aktu: