Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
234.
Decyzja Nr 265/MON z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustanowienia Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 12:21
Treść aktu: