Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
233.
Decyzja Nr 315/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa i upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 11:00
Treść aktu: