Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
233.
Decyzja Nr 264/MON z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 12:20
Treść aktu: