Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
233.
Decyzja Nr 186/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. uchylająca decyzję w sprawie funkcjonowania systemu informatycznego LOGIS-E wspomagajacego kierowania eksploatacja i naprawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:45
Treść aktu: