Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
232.
Decyzja Nr 310/MON z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.06 10:58
Treść aktu: