Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
232.
Decyzja Nr 185/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:44
Treść aktu: