Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
232.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad zaopatrywania, prowadzenia gospodarki i postępowania z pieczęciami wytworzonymi i używanymi w resorcie obrony narodowej w czasie pokoju i wojny
Minister Obrony Narodowej 2019.10.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.31 11:31
Treść aktu: