Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
231.
Decyzja Nr 302/MON z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.07.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.29 11:38
Treść aktu: