Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
231.
Decyzja Nr 184/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:43
Treść aktu: