Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
231.
Decyzja Nr 182/MON z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.31 11:28
Treść aktu: