Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Decyzja Nr 277/MON z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji w sprawie udziału organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz ustalaniu stref ochronnych"
Minister Obrony Narodowej 2014.07.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.07 12:36
Treść aktu: