Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw monitorowania realizacji zadań określonych w Strategii współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą, zaakceptowanej w dniu 21 czerwca 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:41
Treść aktu: