Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
230.
Decyzja Nr 151/MON z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2021.10.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.10.15 14:25
Treść aktu: