Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2016.03.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.04 09:50
Treść aktu: