Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia Święta Dowództwa Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 10:42
Treść aktu: