Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2019.02.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.05 21:13
Treść aktu: