Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
23.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP - Etap II Wyrównanie dostępu do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żolnierzy zawodowych - MIL - SCORE"
Minister Obrony Narodowej 2013.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.12 10:28
Treść aktu: