Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Decyzja Nr 276/MON z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.07 12:34
Treść aktu: