Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Decyzja Nr 263/MON z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 11:25
Treść aktu: