Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Decyzja Nr 182/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek podległych Ministrowi obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezposrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:39
Treść aktu: