Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
229.
Decyzja Nr 150 /MON z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.10.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.10.15 09:30
Treść aktu: