Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
228.
Decyzja Nr 299/MON z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2015.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.27 10:50
Treść aktu: