Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
228.
Decyzja Nr 262/MON z dnia 19 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pelnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 11:24
Treść aktu: