Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
228.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniajaca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.12 12:38
Treść aktu: