Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
228.
Decyzja Nr 149/MON z dnia 13 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.10.14 13:21
Treść aktu: