Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
227.
Decyzja Nr 298/MON z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego
Minister Obrony Narodowej 2015.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.27 10:49
Treść aktu: