Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
227.
Decyzja Nr 261/MON z dnia 19 września 2013 r. w sprawie usprawnienia systemów komunikacji elektronicznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.09.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.20 11:22
Treść aktu: