Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
226.
Decyzja Nr 254/MON z dnia 17 września 2013 r. w sprawie członkowstwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie Morskiego Wsparcia Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2013.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.18 12:12
Treść aktu: