Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
225.
Decyzja Nr 253/MON z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie promocji absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.09.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.18 12:03
Treść aktu: