Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
224.
Decyzja Nr 187/MON z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.06.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.18 11:11
Treść aktu: