Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
224.
Decyzja Nr 146/MON z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2021.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.10.07 11:25
Treść aktu: