Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
223.
Decyzja Nr 273/MON z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.03 12:17
Treść aktu: