Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
222.
Decyzja Nr 270/MON z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pelnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2014.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.03 12:14
Treść aktu: