Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
222.
Decyzja Nr 186/MON z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dowódców rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzenia żolnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji
Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.15 13:09
Treść aktu: