Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Decyzja Nr 291/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 12:36
Treść aktu: