Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Decyzja Nr 247/MON z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji przez 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Minister Obrony Narodowej 2013.09.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.10 11:08
Treść aktu: