Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Decyzja Nr 184/MON z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji systemu kształcenia i szkolenia z "Międzynarodowego Prawa Humanitarnych Konfliktów Zbrojnych" w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.06.15 13:06
Treść aktu: