Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do oceny systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.10.29 13:43
Treść aktu: