Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
221.
Decyzja Nr 144/MON z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw wykonania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”
Minister Obrony Narodowej 2021.09.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.09.28 10:41
Treść aktu: