Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Decyzja Nr 348/MON z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrinych Rzeczypospolitej Polskiej" (IZRL-2017)
Minister Obrony Narodowej 2016.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.12.30 09:33
Treść aktu: