Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Decyzja Nr 267/MON z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.01 13:04
Treść aktu: