Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
220.
Decyzja Nr 246/MON z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 6. Samodzielnego Oddziału Topogeodezyjnego przez 6. Samodzielny Oddział Geograficzny
Minister Obrony Narodowej 2013.09.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.09.10 11:06
Treść aktu: