Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 40/MON z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wydawania zaświadczeń finansowych i kadrowych w przypadku zmiany miejsca pełnienia służby wojskowej przez żołnierza zawodowego oraz zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2016.03.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.04 09:48
Treść aktu: