Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
22.
Decyzja Nr 27/MON z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 49. Bazę Lotniczą
Minister Obrony Narodowej 2017.02.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.13 10:40
Treść aktu: